REDUCE REUSE RECYCLE

אוסף כפות עץ שהפך למיצג אומנותי במטבח

המדריך לממחזר המתחיל – פעולות פשוטות שאפשר לעשות כדי לעזור לשמור על הסביבה